Zelfstandigen zijn schimmige status beu en eisen actie

Zelfstandigen zonder personeel zijn hun duistere juridische status zat. Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersorganisatie VNO-NCW hebben in een petitie met ruim 5.100 handtekeningen van kleine zelfstandigen en freelancers de Tweede Kamer opgeroepen helderheid te scheppen. Zelfstandigen zonder personeel klagen al jaren over hun onduidelijke positie. Terwijl de belastingdienst hen als zelfstandige aanmerkt, gaat de uitvoerder van de sociale zekerheid UWV er vaak nog vanuit dat die een verkapte werknemer is. Zelfstandigen krijgen hierdoor vaak naheffingen van het UWV voor het betalen van sociale premies. Begin vorig jaar heeft minister De Geus van Sociale Zaken al beloofd helderheid te scheppen en samen met de belastingdienst en het UWV een oplossing te zoeken voor het probleem.