Zalm blijft bij verbod op `achterstandsschool'

Het kabinet wil de stichting van islamitische scholen tegengaan, omdat die zich louter zouden richten op achterstandskinderen. Door nieuwe scholen die alleen dit soort leerlingen werven te verbieden, kan de integratie worden bevorderd.

Dat antwoordde minister Zalm (Financiën, VVD) gisteren in de Tweede Kamer op vragen van de PvdA-fractie over uitlatingen die hij zaterdag op een VVD-congres in Veldhoven had gedaan. Zalm suggereerde daar dat hij de stichting van nieuwe islamitische scholen wil verbieden.

Gisteren zei Zalm dat verantwoordelijk minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) binnenkort met voorstellen zou komen om de integratie in het onderwijs te bevorderen. Een verbod op de stichting van scholen die zich louter op achterstandsleerlingen richten, is volgens de liberale bewindsman mogelijk zonder artikel 23 van de Grondwet (over de vrijheid van onderwijs) aan te tasten.

Zalm zei bij het verbod gebruik te willen maken van de definitie voor achterstandsleerlingen die door het ministerie van Onderwijs wordt gehanteerd. Dit zijn leerlingen die twee laaggeschoolde ouders van buitenlandse komaf hebben. ,,Er is een definitie van achterstandskinderen. Die definitie is rechtens een tijd in gebruik. Volgens mij zou het interessant zijn om te kijken of je datzelfde criterium ook zou kunnen gebruiken bij stichtingsnormen.''

Zalm herhaalde islamitische scholen ,,slecht'' te vinden voor de integratie, maar deze scholen zelf niet te willen verbieden. De oppositiepartijen en het CDA verdenken hem ervan dat alsnog via een omweg te willen doen. Kamerlid De Vries (CDA): ,,Wij hebben geen behoefte aan een schoolstrijd of een strijd tegen islamitische scholen en ook niet via een omweg, zoals de heer Zalm voorstelt.''

Zalm zei dat het hem puur en alleen om de integratie te doen is. ,,Mijn probleem met islamitische scholen is niet zozeer dat zij de islamitische, boeddhistische of hindoeïstische of welke overtuiging dan ook zijn toegedaan, maar wel dat je een dergelijke school de facto louter toegankelijk maakt voor achterstandskinderen.''

Van der Hoeven verklaarde in antwoord op vragen van de CDA-fractie dat niet alleen islamitische scholen louter uit achterstandsleerlingen bestaan. ,,Er zijn ook honderden scholen van roomskatholieke of openbare grondslag die voor 95 tot 100 procent uit achterstandsleerlingen bestaan.''