WJC zet rapport antisemitisme op het web

Het joods wereldcongres WJC heeft een rapport over antisemitisme in Europa gepubliceerd dat de opdrachtgever, het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat in Wenen, niet openbaar wilde maken. Het WJC heeft het onder andere op de website www.bod.org.uk gezet. Uit het onderzoek, verricht door een universitair instituut in Berlijn, blijkt dat de bron van opkomend antisemitisme vooral gezocht moet worden in kringen van radicale moslimjongeren. Het Weense centrum weigerde het te publiceren omdat de kwaliteit slecht zou zijn. Volgens de onderzoekers was de weigering ingegeven door politieke motieven. Het WJC beticht het Weense centrum van ,,wetenschappelijke oneerlijkheid en lafheid''.