Vijf miljoen voor nieuw Stedelijk

Het Amsterdamse Stedelijk Museum krijgt een bijdrage van vijf miljoen euro van het rijk voor renovatie en de bouw van een nieuwe vleugel.

Een ruime kamermeerderheid (D66, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en SP) steunde gisteren het amendement van Boris Dittrich (D66) om dit bedrag vrij te maken op de cultuurbegroting over 2004. De PvdA diende een amendement in om nogmaals vijf miljoen beschikbaar te stellen.

Vorige week stelde de PvdA nog het amendement-Dittrich niet te steunen. De partij vond dat het geld uit de algemene middelen moest komen en niet uit de cultuurbegroting. ,,Voorop staat dat wij het Stedelijk Museum willen steunen'', stelt Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA). Zij diende een nieuw amendement in om de rijksbijdrage aan het Stedelijk Museum te verhogen tot tien miljoen. Dat tweede bedrag van vijf miljoen zou moeten komen uit niet besteed geld in de cultuurbegroting over 2003. Daarover wordt beslist tijdens de behandeling van de Najaarsnota, later deze maand.

Van Nieuwenhoven: ,,Er is acht miljoen over op de lopende cultuurbegroting. Drie miljoen aan niet bestede subsidie voor de omzetting van ID-banen in reguliere banen. Dat geld willen wij graag voor dat doel behouden. Vijf miljoen is over aan niet geïnde vouchers in het CKV-onderwijs. Dat geld kan naar het Stedelijk.''

Het is de vraag hoeveel kans het PvdA-voorstel maakt. Het is een ,,realistisch'' plan, aldus CDA-woordvoerder cultuur Nicolien van Vroonhoven. Maar ze is er ,,nog niet over uit'' of ze het daadwerkelijk gaat steunen. D66 is tegen, stelt Dittrich. ,,Wij willen niet dat er nogmaals geld uit de cultuurbegroting naar het Stedelijk gaat. Er zijn talloze mogelijkheden om de vijf miljoen van de cultuurvouchers te besteden aan cultuur. Ik heb daar geen voorbeeld van. Onze inzet is om het resterende bedrag voor het Stedelijk bij de algemene middelen te zoeken.''

Het Stedelijk heeft 80 miljoen nodig voor renovatie en nieuwbouw. Dat is ,,krap begroot'' en ,,een absoluut minimum'', aldus een woordvoerder. Van de 67,5 miljoen die de gemeente heeft toegezegd is al 9 miljoen besteed, onder meer aan ontwikkelingskosten en tijdelijke huisvesting. Als het rijk 10 miljoen geeft, rest een gat van 11,5 miljoen. Het Stedelijk onderhandelt nog met de Van den Ende Foundation, die `enkele miljoenen' heeft toegezegd. Het Stedelijk hoopt verder 10 miljoen euro aan sponsorgelden binnen te halen. Het museum heeft van de gemeente tot de zomer de tijd gekregen om zelf fondsen te werven.