Van der Hoeven laat scholen vrij in `onderbouw'

Middelbare scholen mogen van minister Van der Hoeven (Onderwijs) over een paar jaar in de onderbouw zelf hun vakkenpakketten samenstellen. De overheid verplicht alleen zeven `leergebieden', zoals Mens en natuur, Mens en maatschappij en Kunst en cultuur.

Dit heeft Van der Hoeven aan de Tweede Kamer geschreven. De minister sluit zich aan bij het advies dat een commissie onder leiding van oud-hoofdinspecteur Meijerink haar vorige week heeft gestuurd. Als de plannen van Van der Hoeven doorgaan, verdwijnt de basisvorming, het gemeenschappelijke lesprogramma in de onderbouw voor leerlingen van vmbo- tot en met vwo-niveau.

Scholen hoeven van haar in de toekomst niet langer vijftien vakken te geven. Zolang zij lesgeven in de zeven leergebieden, mogen zij zelf weten in welke vakken zij de lesstof gieten. ,,De verplichting om met een bepaald model te werken wordt afgeschaft'', aldus Van der Hoeven. Het woord `basisvorming' wil de minister vanaf nu niet meer horen, schrijft ze verder. De eerste jaren van de middelbare school heten weer gewoon `onderbouw'.

Toenmalig staatssecretaris Wallage (PvdA, Onderwijs) voerde de basisvorming in 1993 in. De bedoeling was dat het niveau van het voortgezet onderwijs omhoog zou gaan. Leerlingen zouden door het gezamenlijke lesprogramma hun definitieve schoolkeuze uitstellen. Dit was volgens Wallage goed voor de emancipatie van kinderen van lager opgeleide ouders.

Sinds de invoering is er veel kritiek op de basisvorming. De Onderwijsraad en Onderwijsinspectie constateerden dat vwo-scholieren het programma te makkelijk vinden. Vmbo-leerlingen hebben er juist erg veel moeite mee. Veel scholen hebben sommige vakken op eigen houtje al afgeschaft. Vrijwel geen enkele school heeft nog een gezamenlijke brugklas wat het ideaal van Wallage was.

Om scholen de kans te geven zelf vakken samen te stellen, moet het aantal kerndoelen eisen waaraan de leerling moet voldoen volgens de commissie-Meijerink verminderen van 280 naar circa 60. Van der Hoeven is het daarmee eens. Zij vindt dat leerlingen nu aan te veel gedetailleerde eisen moeten voldoen, waardoor scholen niet hun eigen plannen kunnen uitvoeren. De onderwijsorganisaties zijn blij met de afschaffing van de basisvorming.

WWW.NRC.NL: dossier voortgezet onderwijs