Spreekwoorden Stoett op internet

Sinds 1 december staat het tweedelige standaardwerk Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden van F.A. Stoett integraal op internet (www.dbnl.nl). De eerste editie van dit boek verscheen in 1901, de vierde herziene druk, nu gedigitaliseerd, verscheen tussen 1923 en 1925. De tekst op internet is gelijk aan het boek. F.A. Stoett (1863-1936) was hoogleraar in Amsterdam. De degelijkheid waarmee hij spreekwoorden onderzocht is onovertroffen.