Ross betwist hoge babysterfte

Staatssecretaris Ross-Van Dorp (Volkgezondheid) betwijfelt of Nederland de hoogste babysterfte van Europa heeft, zoals een onderzoek vorige week meldde. Volgens Ross hanteren de 15 EU-landen uiteenlopende definities van perinatale sterfte, waardoor de gegevens niet vergelijkbaar zijn. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland kent de hoogste babysterfte van de Europese Unie, zo stelde het Peristat-onderzoek vorige week. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. In Nederland sterven volgens die publicatie 7,4 van de duizend baby's net voor, tijdens of na de geboorte. Duitsland kent een babysterfte van 3,5. Volgens Ross zijn de gegevens in ieder land anders geregistreerd en daardoor moeilijk vergelijkbaar. Bovendien zijn de verschillen tussen de EU-landen relatief klein. ,,Een kleine getalsmatige verschuiving'' leidt volgens de staatssecretaris daarom tot een ,,onevenredige statistische verschuiving in het beeld''. Perinatale sterfte is voor landen soms vanaf 22, 24 of vanaf 28 weken geteld.

Volgens perinataal epidemioloog S. Buitendijk van TNO Preventie en Gezondheid, die de Nederlandse gegevens voor het Peristat onderzoek verzamelde, is de kritiek van Ross onterecht. In het onderzoek is bijvoorbeeld eveneens een overzicht opgenomen waarin de perinatale sterfte voor alle landen vanaf 28 weken wordt gerekend, en daarin eindigt Nederland ook onderaan, op de voorlaatste plaats, na Griekenland. Buitendijk erkent dat er altijd verschillen tussen landen zullen bestaan, maar dat in dit onderzoek juist veel tijd is besteed aan het uniformeren van de verschillende registraties. Ook uit een ander onderzoek, eerder dit jaarl, bleek dat Nederland een hoge perinatale sterfte heeft in de EU.

Ross baseert zich vooralsnog op een rapport uit 2001 van het RIVM. Ze heeft het instituut nu gevraagd die gegevens te actualiseren. In de brief aan de Kamer stelt Ross eveneens dat prenatale screening op het syndroom van Down nauwelijks invloed heeft op de perinatale sterfte. De sterfte bij foetussen en pasgeborenen met het syndroom van Down zou niet hoger zijn dan bij andere ongeborenen en baby's.