Kabinet: geen garanties voor koopkracht

Het kabinet heeft nooit de garantie gegeven dat het koopkrachtverlies voor iedereen beperkt zou blijven tot maximaal één procent. Dat schrijft premier Balkenende in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister De Geus (Sociale Zaken) onderstreepte vanmorgen in een Kamerdebat dat ,,uitschieters naar boven en naar beneden van alle tijden zijn''.

PvdA-leider Bos vroeg gisteren om de brief omdat Balkenende volgens hem tijdens de algemene politieke beschouwingen in september zou hebben toegezegd dat niemand er meer dan één procent op achteruit zou gaan. Het ministerie van Sociale Zaken kwam maandag met berekeningen naar buiten dat minima, onder meer chronisch zieken en gehandicapten, er als gevolg van de opeenstapeling van bezuiningsmaatregelen in individuele gevallen tot acht procent op achteruit kunnen gaan. Met name de bezuinigingen in de zorg, zoals hogere eigen bijdragen in de thuiszorg en verkleining van het ziekenfondspakket, hebben voor deze groep soms grote gevolgen. De Geus zei vanmorgen dat circa 33.000 chronisch zieken en gehandicapten die op het minimum zitten er meer dan één procent in koopkracht op achteruit gaan. Voor de overige minima is dat in totaal circa 62.000, aldus de Geus.

Volgens Balkenende en De Geus geven de recente cijfers geen nieuw beeld, maar alleen gedetailleerde informatie. Balkenende schrijft dat hij het in september over gemiddelden had en dat er uitschieters in koopkracht naar beneden en naar boven zijn, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Maar daar is voor gewaarschuwd, aldus de premier. Het Kamerlid Verburg (CDA) zei vanmorgen dat haar partij wel geschrokken is van de nieuwe informatie. Om met name de chronisch zieken en gehandicapten te compenseren voor het koopkrachtverlies stelden de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 vanmorgen voor om vijftig miljoen euro extra uit te trekken voor de bijzondere bijstand. Hiermee kunnen gemeenten minima op individuele basis ondersteunen en een collectieve ziektekostenverzekering plus aanvullende verzekeringen afsluiten voor mensen onder de inkomensgrens.

De PvdA wil hier 150 miljoen euro extra voor beschikbaar stellen. Minister De Geus neemt het coalitievoorstel over, het PvdA-voorstel wijst hij af. Ook willen de coalitiepartijen het Belastingplan voor volgend jaar openbreken om ook de thuiszorg en de zelfzorgmedicijnen als pijnstillers ruimer aftrekbaar te maken. Staatssecretaris Wijn (Financiën) zei hier gisteren nog niets voor te voelen. De PvdA wil chronisch zieken en gehandicapten bovendien nog een jaarlijkse toeslag van 250 euro geven. Daarnaast willen de coalitiepartijen kijken of de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) omhoog moet voor de hogere inkomens om zo de eigen bijdrage voor de chronische zieken en gehandicapten te verlagen. Het debat in de Tweede Kamer was aan het begin van de middag nog niet afgelopen.