Islamscholen

MET ZIJN INMIDDELS kenmerkende stelligheid heeft VVD-kopstuk en minister Zalm stelling genomen tegen de islamitische school. Hij wil dit verschijnsel tegengaan door een verbod op het oprichten van een school met te veel kinderen met een gecertificeerde achterstandsstatus. Politiek preludeerde de VVD-voorman handig op het thema van een ,,nieuwe balans'' dat dezer dagen is gelanceerd door het Rotterdamse gemeentebestuur. Maar als vice-premier zal het hem niet zijn ontgaan dat zijn stellingname het gevaar oplevert van een confrontatie met de ministers uit het CDA. De coalitiepartner van de VVD is overgevoelig als het gaat om de vrijheid van onderwijs zoals die is neergelegd in artikel 23 van de Grondwet. De minister maakt het het CDA ook wel makkelijk. Zijn nieuwe stichtingsnorm heeft alle kenmerken van een stok om de hond te slaan. Hij zegt dat het hem zuiver om de onderwijsachterstanden gaat, maar neemt vervolgens selectief de islam op de korrel. De Grondwet kent alleen een kwantitatieve toets plus deugdelijkheidseisen voor nieuwe scholen. Voor de Grondwet zijn daarbij alle kinderen gelijk. De Grondwet eist ook dat scholen de wetten van het land eerbiedigen. Deze eis heeft in het geval van het islamitisch onderwijs een speciale actualiteit. Maar dat is iets anders dan de bestrijding van achterstanden.

TYPEREND is dat Zalm de vorm zoekt van een sanctie – geen overheidsgeld voor nieuwe scholen van een bepaalde samenstelling – terwijl deze juist het hardst een extra steuntje nodig hebben. Waarom wil Zalm trouwens islamitische scholen verbieden en spreekt hij niet eerst de gevestigde confessionele scholen aan om meer kinderen met een achterstand aan te nemen? Bijzondere scholen hebben in beginsel de vrijheid bij de poort te selecteren, verklaarde de Commissie gelijke behandeling in juli. Dat herinnert eraan dat ouders en leerlingen niet voorkomen in artikel 23. Dit zegt niets over de vrije schoolkeuze, terwijl dat toch een essentieel element van de ware onderwijsvrijheid is. Zalm zei zich niet te kunnen voorstellen dat ouders kiezen voor eenzijdig onderwijs.

Het zou inderdaad beter zijn als er geen uitgesproken confessioneel bijzonder onderwijs was. Algemeen bijzonder onderwijs zou moeten volstaan. Dat geeft Zalm echter nog niet het recht als een `heer Albedil' anderen de keuze voor te schrijven. De keuzevrijheid is er niet alleen voor mooi weer.