Grotere rol EU bij begroting

De Tweede Kamer heeft zich gisteren unaniem uitgesproken voor een verankering van de Europese begrotingsafspraken in de nieuwe Europese grondwet. Een motie met die strekking van VVD'er De Grave werd met algemene stemmen aangenomen.

Aanleiding voor de zwaardere rol van de Commissie bij schending van de begrotingsafspraken is de laatste vergadering van de Europese ministers van Financiën, op 25 november. Daar bleek dat een meerderheid van de twaalf euro-landen er niets voor voelde Frankrijk en Duitsland te beboeten voor het schenden van de begrotingsafspraken. Beide landen hebben voor het derde jaar op rij een begrotingstekort van meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product.

In plaats van een aanbeveling conform de regels van het Stabiliteits- en Groeipact ging een meerderheid van de lidstaten vorige week akkoord met een slappere aanbeveling, die buiten de regels van het pact om werd vastgesteld. Daarmee vervalt de optie Frankrijk en Duitsland te beboeten als zij zich niet aan de afspraken houden. Om raadsbeslissing buiten de regels van het pact om in de toekomst te voorkomen, wil de Tweede Kamer dat de Europese Commissie de raadsbeslissing aanvecht bij het Europese Hof.

Vorige week uitte de Kamer lof voor de opstelling van minister Zalm (Financiën), die tot het einde toe geprobeerd heeft de beide schenders van het pact aan te pakken.

Uit de brief die Financiën gisteren aan de Kamer stuurde, blijkt tevens dat Nederland nog steeds overweegt de schenders van het pact voor het Europese Hof te slepen. Momenteel onderzoekt de Europese Commissie zelf nog de haalbaarheid van een Hofprocedure. Eurocommissaris Solbes toonde zich gisteren in het Europese Parlement aarzelend over een stap naar het Hof, maar hij gaf nog geen uitsluitsel. Mocht de Commissie afzien van een procedure, dan zal Nederland zelf eventueel een zaak aanspannen.

Een eerder onderzoek van Financiën om de Commissie wegens een te slappe aanbeveling voor het Hof te slepen draaide op niets uit. Een lidstaat kan de Commissie slechts voor het Hof slepen als ze geen aanbeveling doet, de inhoud van de aanbeveling is niet aanvechtbaar.