Geen onderzoek dierenacties

Minister Donner (Justitie, CDA) stelt geen onderzoek in naar de financiering van acties van het illegale Dierenbevrijdingsfront (DFB) door de Dierenbescherming. Hij verklaarde dat gisteren in de Tweede Kamer na vragen van het Kamerlid Van Haersma Buma (CDA) naar aanleiding van een artikel over dit onderwerp, afgelopen zaterdag in deze krant.

Hierin werd gemeld dat acties van het DBF begin jaren tachtig betaald werden door de Dierenbescherming. ,,Als er zaken zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen moeten we forse maatregelen nemen en zonodig mensen royeren'', zei aankomend voorzitter van de Dierenbescherming R.D. Buddenberg, in het artikel.

Donner ziet ,,geen grond voor onderzoek naar strafbare feiten door het OM''. De minister vindt het een zaak van de Dierenbescherming, die ,,de eerste is om actie te ondernemen''. Hij wees erop dat binnen de Dierenbescherming al een onderzoek naar de zaak loopt. Van Haersma Buma wierp tegen dat de Dierenbescherming belastinggeld ontvangt. Dit geld kon de dierenorganisatie in de jaren tachtig mogelijk aanwenden voor ondersteuning van illegale acties. Donner benadrukte dat dit niet het geval was.

De minister laat een criminaliteitsanalyse uitvoeren naar mogelijk strafbare feiten rond de actie van dierenbeschermers. Hij wil eerst de uitslag van deze analyse afwachten voordat hij inhoudelijk reageert. ,,Ik moet eerst weten wat er in de jaren tachtig is gebeurd om een zinnig antwoord te kunnen geven'', zo zei hij.