EU ver onder norm van klimaatverdrag

De maatregelen die de landen van de Europese Unie hebben genomen om te voldoen aan de criteria van het Kyoto-protocol over de opwarming van de aarde zijn volstrekt onvoldoende.

Dit blijkt uit een rapport van het Europese Milieuagentschap dat gisteren is verschenen, de dag dat Rusland heeft gezegd het Kyoto-protocol in zijn huidige vorm niet te zullen ratificeren. Volgens het rapport zal bij gelijkblijvend beleid de uitstoot van broeikasgassen in 2010 slechts een half procent minder zijn dan in het Kyoto-`ijkjaar' 1990. Volgens het protocol moet de EU in 2010 acht procent minder broeikasgassen uitstoten.

Het rapport wijst de groei van de transportsector aan als een van de belangrijkste oorzaken. De uitstoot van kooldioxide in die sector zal in 2010 naar schatting 34 procent hoger liggen dan in 1990. Daarbij wordt de snelgroeiende luchtvaartsector – die buiten het Kyoto-protocol is gehouden – niet eens meegerekend.

De EU heeft de uitstootreductie van acht procent `verdeeld' over de vijftien lidstaten. Nederland, dat in het verleden veel heeft gedaan aan energiebesparende maatregelen, moet bijvoorbeeld zes procent minder uitstoten dan in 1990. Uit het rapport blijkt dat alleen Groot-Brittannië (1,4 procent) en Zweden (3,3 procent) het beter doen dan van hen wordt verwacht. Denemarken daarentegen stoot 39 procent meer broeikasgassen uit dan Kyoto toestaat en Spanje 33 procent. Ook Ierland, Oostenrijk en België doen het slecht.

,,We hebben nog maar weinig tijd'', zei Eurocommissaris Margot Wallström (Milieu) gisteren. De cijfers in het rapport laten volgens haar zien dat het beleid van de lidstaten onvoldoende is. ,,Dat getuigt van een gebrek aan politieke wil en goede planning en niet van een gebrek aan beschikbare effectieve maatregelen.'' Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, hebben al gezegd dat ze ook met extra maatregelen hun Kyoto-doelstelling niet zullen halen. Denemarken, België, Spanje en Nederland vrezen zelfs voor een overschrijding met meer dan 10 procent.

Gisteren zei Andrej Illarjonov, een adviseur van de Russische president Vladimir Poetin, dat Rusland het Kyoto-protocol ,,in zijn huidige vorm [...] niet kan ratificeren''. Omdat de VS het protocol in 2001 hebben afgewezen, is Russische ratificatie vereist voor de inwerkingtreding.

Rusland heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk bedenkingen over Kyoto geuit. Het land vreest te grote economische schade. Michael Williams, woordvoeder van de klimaatonderhandelingen bij de VN, gaat er echter nog steeds van uit dat Rusland uiteindelijk wel zal ratificeren. ,,Dit is een adviseur van de president [die het zei], het is geen formele afwijzing zoals we die zagen van Amerika'', zo zei Williams.

NIEUWSANALYSE: pagina 5

HOOFDARTIKEL: pagina 7

WWW.NRC.NL: rapport