De Waal eist snel ingrijpen Balkenende

FNV-voorzitter De Waal wil dat minister-president Balkenende snel ingrijpt om een patstelling in het kabinet te doorbreken over de toekomstige prijs van het pensioen van meer dan zes miljoen werknemers.

,,Anders dreigt een ramp, met enorme pensioenpremieverhogingen met alle gevolgen voor de loonkosten en de economie'', aldus De Waal.

Werkgevers en vakbonden voeren al maanden een intensieve lobby bij het kabinet voor soepeler maatregelen om de crisis te bestrijden. Zij eisen voor 1 januari afspraken, maar zien de klok wegtikken.

Volgens bronnen rond de onderhandelingen ligt minister Zalm van Financiën (VVD) dwars, terwijl zijn partijgenoot Rutte, staatssecretaris op Sociale Zaken en verantwoordelijk voor pensioenen, wel voelt voor de opstelling van werkgevers en werknemers, die samen de pensioenwereld besturen.

De onderhandelingen moeten beslissen over de mate van zekerheid die pensioenfondsen werknemers en gepensioneerden moeten geven. De afspraken zijn een van de pijlers van een nieuwe pensioenwet die Rutte wil introduceren. Hoe hoger de pensioenzekerheid, hoe hoger de pensioenpremies. De premies zijn de laatste drie jaar al zo'n 40 procent gestegen om de tekorten in de pensioenwereld weg te werken en reserves aan te vullen.

De financiële positie van pensioenfondsen is ondermijnd door de sluipende beurskrach, lage rente en structureel te lage pensioenpremies. Hogere premies bijten in de koopkracht van werknemers en de winstmarges van bedrijven. De werkgevers, die gemiddeld twee derde van de premies betalen, huiveren voor verdere stijgingen.

Het `eindbod' van werkgevers en werknemers is dat een pensioenfonds eens in de twintig jaar een tekort mag hebben. En ze willen een overgangstermijn van tien jaar. De toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) zette in op een tekortkans van eens in de tweehonderd jaar. Volgens De Waal frustreren PVK en de Nederlandsche Bank de zaak door trage aanlevering van cijfers voor een besluit van het kabinet.

VERGRIJZING: pagina 20

www.nrc.nl: dossier pensioenen

    • Menno Tamminga