Bouwverbod Eelde

Vliegveld Eelde mag de start- en landingsbanen niet verlengen. Dit heeft de Raad van State vandaag besloten. De Raad vernietigt hiermee het besluit van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu om de banen te verlengen van 1.800 tot 2.500 meter.

De Raad van State is van oordeel dat voor de berekening van de toekomstige geluidsbelasting niet langer gebruik kan worden gemaakt van het zogenaamde Ke-rekenmodel, waarbij vliegtuiggeluid van minder dan 65 decibel niet in de berekening wordt meegenomen. De methoden om geluidsoverlast te berekenen en te meten zijn de laatste jaren verbeterd, stelt de Raad. In hun besluit hebben de ministers het oude model gebruikt.

Voor de luchthaven Schiphol wordt inmiddels gebruik gemaakt van een andere rekenmethode, waarmee volgens de Raad beter wordt aangesloten bij de werkelijk ondervonden geluidshinder. Sinds 2002 is er een wetsvoorstel in voorbereiding die de nieuwe rekenmethode ook oplegt aan kleine en regionale luchthavens.

De verlenging van de start- en landingsbaan had het mogelijk moeten maken dat vanaf Eelde zou kunnen worden gevlogen naar nieuwe bestemmingen als Kairo, Eilat (Israël), Moskou en Mexico City.