Wetenswaardigheden weten en niet weten

,,There are known knows; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns - the ones we don't know we don't know.'' Dit is de zin die de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld de Britse Foot-in-Mouth of `flater'-prijs heeft opgeleverd.

Rumsfeld sprak die volgens de Britse jury hilarische zin vorig jaar februari tijdens een persconferentie. Hij reageerde daarmee op vragen over het uitblijven van bewijzen voor de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak. ,,Berichten die vermelden dat iets niet is gebeurd vind ik altijd interessant'' zei hij, waarop zijn woordenbrij volgde. De passage laat zich als volgt vrij vertalen: ,,Er zijn wetenswaardigheden die we weten; er zijn wetenswaardigheden waarvan we weten dat we ze weten. We weten ook dat er wetenswaardigheden zijn waarvan we weten dat we ze niet weten. Of met andere woorden, we weten dat er wetenswaardigheden zijn die we niet weten. Maar er zijn ook onbekende wetenswaardigheden - die [wetenswaardigheden] waarvan we niet weten dat we ze niet weten.''

De Britse jury van de Bond voor zuiver taalgebruik wijst jaarlijks de meest ondoorgrondelijke uitspraken aan die door publieke figuren zijn gemaakt. De tweede prijs ging naar een uitspraak van acteurpoliticus Schwarzenegger. Die zei: ,,Ik denk dat het homohuwelijk een kwestie is tussen een man en een vrouw''.