Werk in Gouda

Met toenemende ergernis heb ik het artikel `Werkloos? Volop werk in Gouda' (NRC Handelsblad, 29 november), gelezen.

Ten eerste om de tendentieuze strekking en discriminatie t.a.v. het fenomeen werkloosheid, die vooral wordt toegedicht aan met name jongeren (vooral allochtonen) én mensen met weinig opleiding. Voorts wordt de suggestie gewekt dat hoger opgeleiden `makkelijk' weer aan het werk komen; uit eigen ervaring weet ik dat dit niet het geval is. Er wordt, zoals vaak, voorbijgegaan aan het groeiend aantal werkzoekenden vanaf 45 jaar.

Ik ben, 51 jaar (HTS-Elektrotechniek), na een dienstverband van meer dan 22 jaar bij KPN in 2002 t.g.v. mismanagement onvrijwillig ontslagen; het werkveld (innovatie) is overbodig. Door mijn specialistische kennis en ervaring én de leeftijd is het mij, ondanks netwerken e.d., niet gelukt om een baan te krijgen.

Een functie vinden is uiteraard een eerste vereiste, maar voor een functie aangenomen worden is andere koek. Ik daag de heer Van Splunderen c.s. daarom uit mij (in Gouda) een functie aan te bieden waarvoor ik word aangenomen. Ook o.a. het CWI laat het afweten, sterker nog, deze organisatie heeft mij geen enkel aanbod voor werk gedaan, terwijl deze organisatie wordt geacht de arbeidsmarkt in Gouda te kennen.

    • J. Bakker