VVD'ers tegen fractiestandpunt

Zeven VVD-leden, onder wie oud-staatssecretaris van Onderwijs N. Ginjaar-Maas en voorzitter S. Steen van de Vereniging voor Bijzondere Scholen op algemene grondslag (VBS), hebben in een brief afstand genomen van het standpunt van de Tweede-Kamerfractie van de VVD over islamitische scholen.

Pagina 2