Vestigingspatroon in Rotterdam

Het `vestigingspatroon' in Rotterdam ziet er als volgt uit. In 2002 kwamen er 32.168 mensen in Rotterdam wonen. Daarvan waren er 12.683 (39 procent) van autochtone afkomst, 4.165 (13 procent) oorspronkelijk afkomstig uit andere westerse landen en 15.320 (48 procent ) uit niet-westerse landen.

Van deze 15.320 mensen waren 9.644 (63 procent) korter dan twee jaar in Nederland.

Van deze 9.644 vestigden zich 4.795 mensen (49,7 procent) in probleemwijken als Tarwewijk, Middelland, Spangen, Oude Noorden, Pendrecht of Groot IJsselmonde.

Ingedeeld naar soort woonruimte kwamen van deze 9.644 mensen 1.642 (17 procent) terecht in een zelfstandige woning en gingen 6.490 mensen (67 procent) bij één of meerdere mensen inwonen. De rest kwam in een studentenunit of in andersoortige woonruimte terecht.