Transseksuelen

In `Dat is het recept van dokter Hoogervorst' in (NRC Handelsblad, 27 november), uit Gerrit Komrij zijn waardering voor het voorstel van minister Hoogervorst om de ontharingsbehandeling van transseksuelen niet langer te vergoeden. Anders dan Komrij vermoedt, gaat het hier echter om de verwijdering van gezichtsbeharing, en niet van lichaamsbeharing. Het verwijderen van de baardgroei is immers een wezenlijk onderdeel van de geslachtsaanpassende behandeling van man naar vrouw. Het is bovendien een langdurige en pijnlijke behandeling, waarvan de nu geldende vergoeding van 6.800 euro bij lange na niet toereikend is.

Als de minister zijn zin krijgt, dan zal men dit dus zelf moeten gaan betalen, hetgeen neerkomt op gemiddeld 3.500 euro per jaar. Vergeleken met de aangekondigde bezuinigingen op fysiotherapie, psychotherapie en chronisch zieken, waar de meeste aandacht naar uitgaat, worden transseksuelen onevenredig zwaar getroffen. Als de minister zijn zin krijgt valt te vrezen dat in de toekomst alleen diegenen met voldoende geld dit zich nog kunnen permitteren. Gezien het relatief kleine aantal transseksuelen, jaarlijks beginnen hooguit 50 mensen met deze behandeling, zou deze bezuiniging bovendien nauwelijks iets opleveren.

Ik heb dan ook het vermoeden dat de voorgestelde maatregel is bedacht door een ambtenaar die net zo weinig weet van transseksualiteit als Komrij zelf.

    • T. Elias