Supermarkt minima

Een pak koffie kost er zo'n dertig eurocent en een pak spaghetti tien eurocent. In de eerste supermarkt voor minima zijn de prijzen hooguit eenvijfde van de normale winkelprijs. De Zwolse stichting Stad en Werk, die normaal gesproken werkervarings- en scholingsprojecten opzet, wil in Zwolle zo'n supermarkt openen. Stad en Werk wil de producten betrekken van supermarkten en de detailhandel in de regio Zwolle. Het gaat niet om versproducten waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, maar om restpartijen. Toegang tot de winkel is voorbehouden aan mensen met een minimuminkomen uit Zwolle. De supermarkt levert werk op voor een vijftal uitkeringsgerechtigden. Stad en Werk heeft het concept afgekeken van een supermarkt voor minima in Brussel.