ROC-jongeren maken moskee van kantine

Drie leerlingen van een middelbare beroepsopleiding in Delft hebben vorige maand, aan het begin van de ramadan, geprobeerd om de schoolkantine tijdelijk te veranderen in een moskee. Tijdens de pauze droegen ze vanaf tafels voor uit de koran, voor een gehoor van tientallen leerlingen. Jongens en meisjes zaten gescheiden. Na ingrijpen van docenten en beveiliging gingen de koranlessen door in kleine groepjes. Pas na drie dagen stopten de jongens.

Het incident had plaats op een vestiging van de Mondriaan onderwijsgroep, een ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Volgens een woordvoerder van de Mondriaan onderwijsgroep is op de neutrale school geen ruimte voor ,,openbare geloofsbelijdenis''. ,,Wel willen we respecteren dat deze jongens kennelijk op zoek zijn naar een ruimte om hun geloof te belijden. Op dit moment heebbn we daar geen ruimte voor. We zijn daarover met hen in gesprek.''

Docente maatschappijleer Yeter Demirçi zag met verbazing hoe de leerlingen zich gedroegen. ,,Zelfs meiden die nauwelijks met het geloof bezig zijn, zaten daar opeens heel braaf te luisteren. Ik vond het beangstigend om te zien, ik werd er kwaad van. Toen ik ze na afloop voorlegde dat een school misschien niet de beste plek is voor zoiets, begonnen ze meteen over vrijheid van meningsuiting. Ze voelen zich erg snel in een hoek gezet.''

    • Mark Duursma