Rechtsstelsel

,,Nederland is niet meer het domein van de witte man op houten klompen'', schrijft Ali Eddaoudi (Opiniepagina, 25 november). Zijn oproep verrast me niet. Hij komt wel eerder dan ik dacht.

Het beste lijkt me om maar meteen ons rechtsstelsel radicaal te vervangen door een waarmee moslims in hun geboorteland ervaring opdeden (de sharia) en waarmee men daar blijkbaar veel gelukkiger is, wellicht omdat daarmee veel criminaliteit wordt voorkomen. Zijn we wellicht ook gelijk van veel geïmporteerd ongemak af. Dat dat stelsel op gespannen voet staat met de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, democratie, en nog enkele van die westerse verworvenheden zal Eddaoudi, verwacht ik, graag op de koop toenemen.

    • Ton van Reeken