Minder bedrijven naar Amsterdam

Dit jaar zullen naar verwachting zestig buitenlandse bedrijven zich vestigen in de regio Amsterdam. Dat zijn er zeven minder dan vorig jaar. In de eerste tien maanden zijn 51 nieuwe buitenlandse ondernemingen naar de Amsterdamse regio gekomen. De nieuwe vestigingen leveren wel meer banen op. De zestig bedrijven leveren naar schatting 750 nieuwe arbeidsplaatsen op, tegen 729 in 2002. ,,De personeelskosten in de regio Amsterdam zijn relatief laag vergeleken met omringende landen'', aldus W. van Lijnschoten, secretaris van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Zuidelijk Noord-Holland.