Meer vertrouwen bij bedrijfsleven

Na het economisch slechte jaar 2003 neemt het vertrouwen in een aantrekkende economie weer toe bij het midden- en kleinbedrijf. Op dit moment denken aanzienlijk meer bedrijven dan in de eerste helft van het jaar dat het Nederland economisch beter zal gaan. Dat constateert werkgeversorganisatie MKB-Nederland op basis van onderzoek onder haar leden. Of die hoop zich ook daadwerkelijk zal vertalen in economische groei voor het midden- en kleinbedrijf, is afhankelijk van de wereldconjuctuur.