`Islam is niet hetzelfde als het hebben van een achterstand'

Ginjaar-Maas, in de jaren tachtig staatssecretaris, is een VVD-lid dat afstand heeft genomen van het huidige onderwijsbeleid van haar partij.

,,Een hele bevolkingsgroep wordt in de hoek gezet, dat vind ik verschrikkelijk. In Nederland heerst het misverstand dat alle islamieten achterlijk zijn, en dat misverstand wordt door de VVD gestimuleerd.''

Nell Ginjaar-Maas, VVD-lid en staatssecretaris van Onderwijs van 1982 tot 1989, is kwaad op haar eigen partij. Met zes andere VVD'ers, allemaal betrokken bij het onderwijs, schreef ze een brief aan het hoofdbestuur van de VVD en aan de fracties in de Eerste en Tweede Kamer.

Waarom heeft u gekozen voor een open brief, en niet voor een gesprek met de betrokkenen binnen de partij?

,,Eigenlijk is het geen open brief, ik snap ook niet hoe hij nu opeens in de publiciteit komt. Het hoofdbestuur zegt dat ze hem niet openbaar hebben gemaakt. Hij is overigens al van half november, toen Hirsi Ali met die motie kwam over beperkingen voor islamitische scholen.''

De brief is gistermiddag naar de media gestuurd door de ISBO, de koepelorganisatie van islamitische scholen.

,,Aha. Nou ja, goed, ik heb er ook helemaal geen bezwaar tegen dat hij nu openbaar is. Het is vreselijk wat er binnen de VVD gebeurt.''

Is het een initiatief van Clemens Cornielje, een van de woordvoerders onderwijs in de Tweede Kamer en het enige VVD-Kamerlid dat tegen de motie van Hirsi Ali stemde?

,,Nee, het initiatief kwam van Simon Steen, ex-voorzitter van de partijcommissie onderwijs. Cornielje heeft deze brief niet gedicteerd. Na die stemming heb ik hem wel gebeld en hem gezegd: `Clemens, je bent een vent'.''

Cornielje werd voor zijn dissidente gedrag berispt door fractievoorzitter Van Aartsen. Hoe verklaart u dat de hele fractie achter Hirsi Ali staat?

,,Om te beginnen is het natuurlijk een hele mooie vrouw. Bovendien beschikt ze over grote spreekvaardigheid. Zo heeft ze de hele fractie meegekregen, en niemand vroeg zich af wat ze aan het doen waren.''

Wat verwijt u Hirsi Ali precies?

,,Hoe geïntegreerd ze ook is, ze snapt niet wat artikel 23 voor Nederland betekent. Het is een wezenlijk element van onze cultuur. Keuzevrijheid voor ouders is een essentieel goed, daar moet je niet aankomen.''

Zelfs niet als het het enige middel is om etnische segregatie in het onderwijs tegen te gaan?

,,Segregatie heeft te maken met huisvestingsbeleid, daar liggen de oplossingen. Iedere binnenstad heeft een concentratie aan achterstandsleerlingen, wat mij tegenstaat is dat Zalm achterstand gelijkschakelt met islam. We moeten duidelijk maken dat die twee dingen niet synoniem zijn.''

Zijn aparte scholen noodzakelijk voor emancipatie van de islamitische gemeenschap?

,,Lang geleden deden we moeilijk over katholieke scholen. Kijk hoe ze hebben bijgedragen aan de emancipatie van de katholieken, en ze zijn er nog steeds. Waar het om gaat is: je kunt voluit een democratisch gezinde Nederlander zijn, met respect voor vrijheid van meningsuiting en voor de scheiding tussen kerk en straat, en tegelijk overtuigd islamiet. Zoveel islamieten hier doen het uitstekend, dat wordt door de VVD ontkend. Ik geneer me voor de manier waarop de VVD met de islam omgaat.''

Blijft u lid van de VVD?

,,Ooit zei ik tegen ik Wim Duisenberg (PvdA, red.): je bent in woord en daad geen socialist meer, waarom blijf je lid van die partij? Hij zei: ik ben zo aan die partij verknocht, dat kan ik niet loslaten. Daar sluit ik me bij aan.''

    • Mark Duursma