Het Toneel Speelt wil subsidie voor vast ensemble

Het Amsterdamse gezelschap Het Toneel Speelt wil in de komende Cultuurnotaperiode 2005-2008 een groot gesubsidieerd gezelschap worden met een vast ensemble. Hiervoor heeft directeur Ronald Klamer dit weekeinde een subsidieaanvraag bij het rijk ingediend van 1.750.000 euro. Daarmee zou het gezelschap met stip binnenkomen in de top 10 van zwaarst gesubsidieerde toneelgroepen. Klamer wil zijn vaste ensemble gaandeweg vormen uit acteurs als Mark Rietman, Ariane Schluter, Betty Schuurman, Jaap Spijkers en regisseur Willem van de Sande Bakhuyzen. De groep, die zich succesrijk bekwaamt in Nederlands repertoire, werd in 1996 opgericht als bewust ongesubsidieerd gezelschap. In de cultuurnotaperiode 2001-2004 ontvangt de groep al een kleine subsidie.