Grote groepen verliezen aan koopkracht

Het bezuinigingsbeleid van het kabinet-Balkenende heeft tot gevolg dat grote groepen mensen er volgend jaar in koopkracht meer dan één procent op achteruit gaan.

Bij enkele groepen loopt het verlies in koopkracht op tot 8 procent. Dat blijkt uit berekeningen die minister De Geus (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Kamer had hierom gevraagd, omdat de vrees bestond dat veel chronisch zieken en gehandicapten hard worden getroffen door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet.

Een groot deel van deze groep levert volgend jaar 4 tot 5 procent in. Ook hier gaat een enkeling er 8 procent op achteruit. Overigens zijn er in het algemeen en ook bij chronisch zieken en gehandicapten mensen die tot 10 procent aan koopkracht winnen.

Sociale Zaken heeft bij de maatregelen zoals die in de zorg, met de huursubsidie, ouderbijdragen in de kinderopvang en een wijziging van de fiscale teruggave van reiskosten, berekend wat de gevolgen zijn. Dit leidde tot de conclusie dat sprake is van een grote spreiding in de koopkracht. Hoeveel mensen er precies fors op achteruit en vooruit gaan, kan Sociale Zaken evenwel niet in detail aangeven.

De hogere eigen bijdragen in de thuiszorg en de verkleining van het ziekenfondspakket blijken negatieve gevolgen te hebben voor mensen met een slechte of wisselende gezondheidstoedstand en gehandicapten die thuis wonen. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 willen dat er nog compensatiemaatregelen worden genomen voor deze groepen.

Vanmiddag in een debat met de ministers Hoogersvorst (Volksgezondheid), De Geus en staatssecretaris Wijn (Financien), en later deze week bij de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken, zouden de coalitiepartijen daarom enkele voorstellen indienen. Zo moet er 50 miljoen euro worden toegevoegd aan het budget voor de bijzondere bijstand voor minima.

Gemeenten zouden dit bedrag vooral moeten gebruiken om voor minima gunstige collectieve ziektekostenverzekeringen af te sluiten. Ook denkt het kabinet aan een aanpassing van het al aangenomen belastingplan 2004 zodat meer thuiswonende chronisch zieken voor fiscale compensatie in aanmerking komen. Volgens een woordvoerder van Financiën voelt staatssecretartis Wijn hier niets voor.