ECB: niet gaan sleutelen aan Stabiliteitspact

President Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank (ECB) vindt dat Stabiliteits- en Groeipact voor de euro niet moet worden aangepast. Een groeiend aantal eurolanden houdt daar een pleidooi voor.

,,Ik denk niet dat de geest en de letter van het pact moeten worden aangepast'', zei Trichet gisteren voor de economische en monetaire commissie van het Europees Parlement. Het was de eerste keer dat de nieuwe ECB-president, die onlangs de Nederlander Duisenberg opvolgde, voor de parlementscommissie verscheen. De eurozone heeft volgens Trichet ,,een concept als het Stabiliteitspact nodig om correct te functioneren'' en om op groei op lange termijn te garanderen. ,,Met de tekst zoals die is, hebben we de perfecte middelen,'' aldus de Franse ECB-president.

De opmerkingen van Trichet komen na een eerdere scherpe veroordeling door de ECB van het recente besluit van de Ecofin-ministers om Duitsland en Frankrijk niet te straffen voor hun budgettekorten boven de drie-procentsnorm van het pact. Volgens Trichet zou wijziging van het Stabiliteitspact ,,de doos van Pandora openzetten''. Hij onderstreepte dat voor duurzame groei ,,de excessieve tekorten moeten worden gecorrigeerd''.

De Duitse minister van Financiën, Hans Eichel, pleitte gisteren voor het eerst voor aanpassing van het pact. Volgens Eichel moet de hoogte van de inflatie in elk euroland worden betrokken bij de beoordeling van het budgettekort. Hij wees erop dat Duitsland momenteel met net één procent de laagste inflatie in de eurozone heeft. ,,Het monetaire beleid [van de ECB] leidt er toe dat Duitsland de hoogste reële rente in de eurozone heeft, wat de groei niet bevordert'', aldus Eichel. Eerder pleitte ook minister Gerrit Zalm voor aanpassing van het pact, maar hij wil juist een verstrenging. Volgens Zalm moeten landen worden gedwongen meer te besparen in goede tijden, zodat bij een neergaande conjunctuur geen problemen ontstaan. Zijn Franse collega, Francis Mer, hield onlangs een zelfde pleidooi. Maar concrete voorstellen in de intergouvernementele conferentie over de Europese ontwerp-grondwet zijn door geen enkele lidstaat gedaan.

ECB-president Trichet onderstreepte gisteren dat de ECB er niet aan denkt de rente te verhogen met als enige doel eurolanden te straffen voor hun gebrek aan budgetdiscipline. Trichet onderstreepte wel dat de ECB ,,ferm blijft vasthouden aan handhaving van prijsstabiliteit''. Het EU-statistiekbureau Eurostat maakt juist vorige week bekend dat de inflatie in november naar 2,2 procent op jaarbasis steeg. De ECB hanteert 2 procent als plafond voor de inflatiedoelstelling.

    • Hans Buddingh'