De Graaf wil een klein kernkabinet

De dertien departementen van de rijksoverheid gaan hun interne organisatie doorlichten op bureaucratie en overbodige regelgeving. Op den duur kunnen die departementen mogelijk `aangestuurd' worden door een kernteam van ministers dat kleiner is dan de het huidige aantal. Dit blijkt uit het Actieprogramma Andere Overheid dat minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) vanochtend heeft gepresenteerd.

Volgens De Graaf kan het aantal ministers in een toekomstig kernkabinet omlaag. Mogelijk wordt dan het aantal onderministers of staatssecretarissen uitgebreid, onder meer omdat sommige zelfstandige bestuursorganen mogelijk weer bij de overheid worden ondergebracht.

Verbetering van de dienstverlening, het terugdringen van bureaucratie en efficiëntere verhoudingen tussen rijk en andere bestuurslagen vormen de kern van het vanmorgen gepresenteerde actieprogramma. De Graaf noemde het terugdringen van regelgeving bij het ministerie van VROM als voorbeeld. Van de vierhonderd bestaande regels zijn er daar honderd geschrapt en nog eens honderd samengevoegd.

,,De dertien onverenigbare departementen moeten één concern worden'', aldus De Graaf. Dit kan volgens De Graaf onder meer door departementale diensten als personeelszaken en administratie samen te voegen. De Graaf heeft inmiddels een projectbureau onder voorzitterschap van plaatsvervangend secretaris-generaal L. Van den Ham (VWS) ingericht die de onderlinge stroomlijning van de departementen moet coördineren.

Er komt, mogelijk nog voor 2007, een elektronische identiteitskaart voor alle burgers om elektronisch verkeer veilig te laten verlopen. Alle overheidsdiensten moeten hun elektronische dienstverlening verbeteren. In 2007 moet 65 procent van de publieke dienstverlening via internet plaats vinden. De Graaf wil het recht op eenmalige gegevensverstrekking aan overheden mogelijk maken. Dit betekent dat aan burgers geen gegevens meer mogen worden gevraagd die de overheid al heeft.

Nederland zal het Europese voorzitterschap aangrijpen om aandacht te vragen voor overbodige Europese regelgeving. De Graaf herhaalde de wens om het aantal externe adviseurs bij de overheid terug te brengen. Niet alleen uit bezuinigingsredenen, ,,maar ook omdat we organisatiekunde in eigen huis moeten organiseren.'' Uiteindelijk, zo verwacht De Graaf, moeten burgers merken dat ze ,,minder last hebben van de overheid waar dat niet nodig is. (..) Het ergste wat een overheid kan overkomen als er alleen maar met kritiek en weerzin over haar gepraat wordt.''