Boeing in neerwaartse vlucht

Het zou wat makkelijk zijn om het recente schandaal rond de werving van personeelsleden bij het Pentagon als enige oorzaak te geven voor het vertrek van Phil Condit als topman van Boeing. Toch lijkt dat precies wat de grootste Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft gedaan. Maar Boeing heeft grotere problemen. Het recente schandaal heeft de onbevlekte reputatie van het concern bezoedeld en de betrekkingen met een vooraanstaande klant geschaad. Een mooi excuus voor het bestuur van Boeing om de bakens te verzetten. Maar het bestuur moet zich niet laten afleiden van het belangrijkste probleem dat beleggers parten speelt: de slechte manier waarop de grootste inzinking uit de luchtvaartgeschiedenis te lijf is gegaan.

Na 11 september 2001 hebben Boeing en Airbus, de Europese concurrent die wordt gecontroleerd door European Aeronautic Defence and Space Co. (EADS), verschillende wegen gekozen om de crisis het hoofd te bieden. Boeing hield vast aan een zeer aandeelhoudersvriendelijke aanpak, waarbij de nadruk lag op de winst en de kasstroom. Airbus probeerde daarentegen marktaandeel te winnen door in nieuwe vliegtuigen te investeren en grote kortingen te bieden aan de zwaar getroffen luchtvaartmaatschappijen. Op die manier wist de Europese concurrent Boeing zijn positie als marktleider afhandig te maken. De aanpak van Boeing vond in de eerste dagen na de terreuraanslagen in de VS bij de aandeelhouders een goed onthaal. Maar op de langere termijn heeft Airbus gelijk gekregen: in de periode die ligt tussen de week vóór de instorting van het World Trade Center en afgelopen maandag is de aandelenkoers van Boeing driemaal zo hard gedaald als die van EADS. Deze ondermaatse prestatie had nog slechter kunnen uitpakken als Boeing niet zo'n sterke positie op de markt voor defensievliegtuigen had gehad. Nu de relatie tussen Boeing en het Pentagon onder de loep wordt genomen, doen beleggers er goed aan zich schrap te zetten voor nóg zwaardere tijden.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Rob Cox