Bijdrage aan internationale kunstprojecten

De staatssecretarissen M. van der Laan (Cultuur) en A. Nicolaï (Europese Zaken) hebben 2,6 miljoen euro verdeeld onder zeven internationale culturele projecten.

De zeven projecten ,,voegen alle iets nieuws toe aan de internationale profilering van de Nederlandse cultuur'', aldus een woordvoerster van OWC gisteren.

Het International Film Festival Rotterdam (IFFR) krijgt 115.000 euro voor `Homefront USA', een onderdeel van z'n 33ste editie (21/1-1/2 2004). Op `Homefront USA' zullen speelfilms en documentaires van Amerikaanse filmmakers worden vertoond die gaan over het cultuurpolitieke klimaat in de VS sinds de aanslagen van 11 september 2002 en de oorlog in Irak.

Het Nederlands Architectuurinstituut krijgt 400.000 euro voor onder meer de inrichting van het Nederlandse paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië in 2004. Het Theater Instituut Nederland ontvangt ruim een miljoen euro voor een serie Nederlandse dans-, theater- en jeugdvoorstellingen in de VS en Canada (2004-2006).

Het Rijksmuseum voor Volkenkunde krijgt 350.000 euro voor de organisatie van een tentoonstelling met het Nationaal Museum van Indonesië in 2005, ter gelegenheid van zestig jaar Indonesische onafhankelijkheid. Voor een programma voor buitenlandse bezoekers uit diverse culturele disciplines is 490.000 euro beschikbaar gesteld.

De subsidies zijn alle afkomstig uit het HGIS-Cultuurbudget (Homogene Groep Internationale Samenwerking), dat in 1997 werd ingesteld voor ,,culturele activiteiten die bijdragen aan integratie van het buitenlandbeleid en het internationale cultuurbeleid van Nederland''. Het geld komt van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de verantwoordelijkheid voor de besteding ervan deelt met de staatssecretaris van Cultuur.

Voor 2003 bedraagt het totale HGIS-Cultuurbudget ruim 11 miljoen euro. Culturele instellingen mogen er het hele jaar door aanvragen voor indienen, die losstaan van de Cultuurnota-aanvragen. Een commissie van ambtenaren van de twee ministeries beoordeelt de plannen. Ongeveer eens per twee maanden worden subsidies verstrekt.