Akkoord EU over sociale zekerheid

De Europese ministers van Sociale Zaken zijn het gisteren eens geworden over een betere coördinatie van wetgeving met betrekking tot sociale zekerheid. Er is onder meer afgesproken dat inwoners die zich voor hun werk of andere redenen in een ander EU-land bevinden dan hun geboorteland, hun recht op sociale zekerheid niet verliezen.