Aanvaring Rusland en VS over Georgië

Op de top in Maastricht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is het vanmorgen tot een confrontatie gekomen tussen de Verenigde Staten en Rusland over Georgië.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, maande de Russen in niet mis te verstane bewoordingen hun troepen conform OVSE-afspraken uit 1999 snel uit Georgië terug te trekken.

De Russen hebben tot dusverre geen animo getoond zich aan afgesproken deadlines te houden. ,,Rusland moet zich aan zijn verplichtingen houden'', aldus Powell. Hij wees er op dat de Russen ook in Moldavië hun afspraken niet zijn nagekomen. Bovendien merkte hij op dat Moskou de rechten van de mens ook in Tsjetsjenië moet respecteren.

De Russen op hun beurt blokkeerden vanmorgen een gezamenlijke OVSE-verklaring over Georgië en Moldavië. Powell sprak daarover zijn ,,spijt'' uit tijdens zijn rede tot de plenaire vergadering. Zijn Russische collega Igor Ivanov was daar overigens niet meer bij. Die had gisteravond Maastricht al verlaten, de verdere afwikkeling van de conferentie aan ondergeschikten overlatend.

De Russen hebben de afgelopen dagen duidelijk gemaakt volstrekt geen haast te willen maken met de terugtrekking van hun troepen uit zowel Georgië als Moldavië. Dit ondanks Russische toezeggingen hierover op een OVSE-conferentie in Istanbul in 1999.

Minister De Hoop Scheffer, die de conferentie in Maastricht voorzit, verklaarde vanmiddag in zijn slotwoord dat de meeste OVSE-lidstaten van mening zijn dat Rusland zich aan zijn verplichtingen moeten houden. Ook onderstreepte hij dat de meerderheid van de afgevaardigden vindt dat de territoriale integriteit van Georgië dient te worden gerespecteerd. Die opmerking sloeg op de Russische steun voor de separatisten van de Georgische regio's Abchazië en Zuid-Ossetië.

Gisteravond had ook de Georgische interim-president Nino Boerdzjanadze al onverwacht scherpe kritiek uitgeoefend op het machtige buurland Rusland. Ze waarschuwde Ivanov dat de Russen bezig zijn het krediet te verspelen dat ze anderhalve week geleden hadden opgebouwd bij de bevolking door hun bemiddeling bij het vertrek van president Edoeard Sjevardnadze.

Tegenover journalisten zei ze na een onderhoud met Ivanov in de marge van de OVSE-top dat ze teleurgesteld was over de Russische opstelling. Het nieuwe Georgische bewind wenst te beginnen aan ,,een nieuwe bladzijde'' in de wederzijdse betrekkingen. Die zouden volgens haar moeten berusten op wederzijds respect. ,,Maar Rusland wil dat we afhankelijk blijven'', aldus Boerdzjanadze. ,,Dat willen wij niet.'' Ook zij wees er op dat de Russen niet bereid zijn hun militairen uit Georgië terug te trekken.

De interim-president maakte er geen geheim van dat het de ambitie is van de nieuwe lichting Georgische leiders aansluiting te zoeken bij het westen met zijn democratische waarden. [Vervolg MAASTRICHT: pagina 5]

MAASTRICHT

'Georgië' leidt tot confrontatie bij OVSE

[Vervolg van pagina 1] Op termijn hoopt Georgië lid te worden van de Europese Unie en de NAVO.

Boerdzanadze verweet Rusland steun aan de leiders van Abchazië en Zuid-Ossetië, twee Georgische regio's die zich tien jaar geleden met geweld van Georgië afscheidden. De leiders van de regio's confereerden vorige week in Moskou met de Russische regering. Daarbij was ook de leider van een derde regio, Adzjarië, aanwezig. Adzjarië heeft zich niet van Georgië losgemaakt, maar de regionale leider, Aslan Abasjidze, trekt zich niets van het gezag in Tbilisi aan. De bijeenkomst van de separatisten in Moskou ,,ruïneerde alle positieve berichten'' die Rusland inmiddels haar bewind had gestuurd, zo zei Boerdjanadze. Ivanov sprak tegen dat Rusland zich mengt in Georgië's interne zaken. Zijn plaatsvervanger maakte vanmiddag duidelijk het niet eens te zijn met de beoordeling door andere landen van de `Istanbul-verplichtingen'. Die houden in dat Russische troepen voor eind dit jaar uit zowel Georgië als Moldavië vertrekken.

Boerdzjanadze zei dat OVSE-lidstaten 5,3 miljoen euro bijeen hadden gebracht ter ondersteuning van de verkiezingen in Georgië op 4 januari. Het is nog onzeker of de Georgiërs dan slechts een nieuwe president kunnen kiezen of ook een nieuw parlement. Veel waarnemers betwijfelen of twee verkiezingen tegelijk wel zonder fraude kunnen worden afgewerkt. Dat zou het nieuwe bewind kunnen compromitteren.

    • Floris van Straaten