Zalm: komst islamscholen tegengaan

VVD-leider en vice-premier Zalm wil de oprichting van islamitische scholen tegengaan door een verbod op nieuwe scholen met te veel kinderen met een officiële achterstandsstatus.

Met dit voorstel loopt Zalm vooruit op een plan dat het kabinet in voorbereiding heeft, zo zei hij dit weekeinde op de algemene ledenvergadering van de VVD in Veldhoven. Een woordvoerder van minister Van der Hoeven (CDA; Onderwijs) laat vanmorgen weten dat Zalms voorstel ,,zeker geen kabinetsstandpunt is'', maar wel een rol speelt in de voorbereidingen daartoe. In december of januari komt het kabinet met een notitie over artikel 23 van de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs en de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs garandeert.

Zalm verwoordde op het VVD-congres zijn ,,rotsvaste overtuiging dat islamitische scholen slecht zijn voor de integratie''. Dat ouders hun kinderen naar islamitische scholen sturen, is volgens Zalm ,,onbegrijpelijk'', omdat ze daarmee hun integratie tegenwerken.

Zalm sloot zich daarmee aan bij VVD-fractieleider Van Aartsen en integratiewoordvoerder Hirsi Ali, die eerder vanuit de Tweede Kamer maatregelen bepleitten tegen islamitische scholen. Dat leidde tot verzet vanuit CDA, PvdA en ook van VVD-fractielid Cornielje, die speciale maatregelen tegen islamitische scholen in strijd achten met artikel 23 uit de grondwet. Minister Van der Hoeven sloot om die reden in de Tweede Kamer dergelijke maatregelen uit.

Volgens Zalm kan met zijn voorstel de groei van het aantal islamitische scholen worden tegengegaan zonder aantasting van artikel 23. Hij riep het CDA zaterdag op het onderwerp ,,uit de loopgraven van artikel 23 te halen''. Hij wees erop dat scholen voor achterstandskinderen nu extra geld krijgen. Diezelfde criteria kunnen volgens Zalm worden gebruikt om de oprichting van scholen die gericht zijn op achterstandskinderen, te voorkomen.

Kinderen van immigranten van buiten de Europese Unie worden volgens criteria van Onderwijs altijd aangemerkt als achterstandskinderen. In een toelichting erkende Zalm dat zijn voorstel inhoudt dat het in het algemeen minder makkelijk wordt nieuwe scholen op te richten in wijken met veel achterstandskinderen, ongeacht de grondslag. ,,Nieuwe scholen moeten eerst kinderen werven die geen achterstandsstatus hebben'', aldus Zalm.

Zalm complimenteerde op het VVD-congres fractieleider Van Aartsen, omdat de VVD-fractie de eigen VVD-ministers niet spaart. Volgens Zalm is dat een kwestie van ,,geen selectief dualisme'' toepassen. Een dag eerder had Van Aartsen omgekeerd Zalm al geprezen om zijn (verloren) gevecht in de EU voor naleving van het Stabiliteitspact. Zalm stelde op het VVD-congres zaterdag voor EU-landen met een te hoog begrotingstekort het stemrecht over begrotingssancties tegen welk land dan ook te ontnemen.