Wet moet geweld tegen kind verbieden

Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIWZ) en Bureau Jeugdzorg Gelderland pleiten voor een wettelijk verbod op alle vormen van geweld bij de opvoeding. Dat verklaarden ze vandaag tijdens een congres over dit onderwerp in Ede. Bovendien vinden de instellingen dat alle ouders in aanmerking moeten komen voor opvoedingsondersteuning, zoals het volgen van cursussen.

Het invoeren van een wettelijk verbod op geweld in de opvoeding stond al eerder ter discussie. De Raad voor de Kinderbescherming en het kabinet lieten vorig jaar weten dat ze een dergelijke wet niet zinvol vinden. De toenmalige staatssecretarissen en de Tweede Kamer vonden de grens over wat wel en wat niet kan moeilijk is te trekken.

Ook de Kinderbescherming was tegen een wettelijk verbod. Ze vond dat ouders en opvoeders op een andere manier moeten leren dat het geen zin heeft om geweld te gebruiken tijdens de opvoeding.

De NIWZ en Bureau Jeugdzorg Gelderland deden vandaag echter een oproep aan de overheid om artikel 347 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen. Zij vinden dat als norm moet gelden dat ouders zich onthouden van elke vorm van lichamelijk of geestelijk geweld bij de opvoeding van hun kind. De overheid moet hierbij volgens de instellingen een sturende rol krijgen.