Weinig ID-banen naar vaste banen

De cultuursector maakt sporadisch gebruik van de mogelijkheid ID-banen om te zetten in reguliere banen. Volgens een meting op 24 oktober zijn er dit jaar 108 ID-banen omgezet. Dit meldt staatssecretaris van Cultuur en Media Medy van der Laan in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet hoopt dit jaar in totaal tienduizend ID-banen om te zetten in reguliere arbeidsovereenkomsten. Om dit beleid te stimuleren ontvangt een werkgever 17.000 euro wanneer hij een ID'er een reguliere arbeidsovereenkomst aanbiedt. De staatssecretaris biedt daar bovenop een eenmalige subsidie van 9.000 euro voor ID-banen in de cultuursector. Er is in 2003 een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar, goed voor 375 ID-banen. Het totaal aantal ID-banen in de cultuursector wordt door OCW geschat op twee- à tweeënhalf duizend. Culturele instellingen zijn volgens de staatssecretaris terughoudend bij het in dienst nemen van ID'ers omdat het de cultuurnota maar voor vier jaar financiële garanties biedt. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben gemeentes geen geld hebben om nieuwe werknemers bij culturele instellingen te betalen.