Warschau even lief voor auto's

Warschau is vanaf vandaag tien dagen lang de meest autovriendelijke stad van Europa. Of juist helemaal niet. De komende tien werkdagen kan in de Poolse hoofdstad gratis worden geparkeerd. Maar de pret zou wel eens in chaos kunnen eindigen, waarschuwen verkeersdeskundigen.

De generositeit van de gemeente is het gevolg van een hooglopende ruzie met het (commerciële) parkeerbedrijf. De twee partijen konden het niet eens worden over de verdeling van de recette, gemiddeld zo'n 3 miljoen zloty (600.000 euro) per maand. Tot nu toe ging 40 procent van dit bedrag naar de gemeente, de rest was voor WaPark, het parkeerbedrijf.

Met het snel toegenomen autobezit in Polen is parkeren lucratief geworden. De gemeente eiste een groter deel van de koek, maar WaPark heeft tot nog toe hardnekkig geweigerd.

Warschau verklaarde onlangs geen zaken meer te willen doen met WaPark, eigenaar van de honderden parkeermeters in de stad. Afgelopen zaterdag kon er geen geld meer in de meters worden gestopt en waren alle parkeerborden in de stad met plakstroken doorgestreept.

Om niet al te veel geld mis te lopen, heeft de gemeente tijdelijk een wat meer archaïsche betalingswijze in het leven geroepen. Voortaan moet iedereen die wil parkeren eerst een parkeerkaartje kopen bij een krantenkiosk. Dit `systeem', waarover nu al wordt geklaagd door de inwoners van de hoofdstad, is vanaf 10 december operationeel.

Volgens Poolse kranten zullen Warschau en WaPark waarschijnlijk alsnog overeenstemming bereiken. WaPark neemt naar verluidt genoegen met een vast maandelijks bedrag (1,1 miljoen zloty).

De rest is voor de gemeente. En die zou het plan hebben opgevat om het geld te gebruiken voor de broodnodige reparatie van het hoofdstedelijke wegennet.