VN: aids-remmers op grote schaal

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het VN-aids-programma Unaids hebben vandaag, op wereldaids-dag, een gedetailleerd plan gepresenteerd om binnen twee jaar drie miljoen mensen met hiv in ontwikkelingslanden aan aids-remmers te helpen. Dat is 7,5 keer het aantal patiënten dat nu in deze landen de levensreddende medicijnen krijgt. De extra kosten, die door het mondiaal Aidsfonds opgebracht moeten worden, voor die twee jaar bedragen naar schatting 5,5 miljard dollar, meer dan er dit jaar over de hele wereld aan aids-bestrijding wordt besteed.

De Koreaanse directeur-generaal van de WHO, dr. Lee Jong-wook noemt voorkomen en behandelen van aids ,,misschien wel de moeilijkste taak op het gebied van gezondheidszorg waarmee de wereld ooit te maken heeft gehad, maar ook de meest nijpende''. Lee kondigde in september tijdens een speciale zitting van de Veiligheidsraad van de VN al ,,de mondiale noodsituatie'' af omdat de regio's die het zwaarst door de aids-epidemie zijn getroffen maar mondjesmaat toegang hebben tot de nodige medicijnen.

Het plan van WHO en Unaids moet ervoor zorgen dat eind 2005 de helft van de naar schatting 5,9 miljoen mensen met hiv/aids in de armere landen met aids-remmers wordt behandeld. Dat is nu 7 procent, in Afrika ten zuiden van de Sahara maar 2 procent. De organisaties vinden dat uiteindelijk iedereen die de medicijnen nodig heeft ze moet kunnen krijgen, zodat aids ook buiten de geïndustrialiseerde wereld niet meer een fatale maar een chronische aandoening wordt, zoals suikerziekte.

In Europa en Noord-Amerika is de sterfte onder aids-patiënten sinds de introductie van een cocktail van aids-remmers in 1996 dramatisch gedaald.

De organisaties hopen dat op basis van hun plan binnen twee jaar zestig armere landen aids-remmers zullen verstrekken. In die tijd moeten 10.000 behandelcentra worden geopend en 100.000 behandelaars worden getraind.

In het verleden werd er steeds van uitgegaan dat behandeling voor arme landen te duur en te ingewikkeld was. Maar de prijzen van aids-remmers zijn de afgelopen jaren buiten het westen sterk gedaald. Het plan van WHO en Unaids voorziet in een vergaande versimpeling van methodes voor diagnose, behandeling en toezicht. Daardoor wordt het verstrekken van aids-remmers ook mogelijk in gebieden waar geen dokters en geen geavanceerde apparaten beschikbaar zijn.

De WHO heeft een speciale dienst opgericht, de Aids Medicine and Diagnostics Service, die landen aan zo goedkoop mogelijk medicijnen en apparatuur moet helpen. Ook heeft de organisatie snelle-reactieteams ingesteld die regeringen moeten ondersteunen bij het maken van nationale behandelprogramma`s.

Volgens cijfers van vorige week leven er verspreid over de hele wereld tussen de 34 en 46 miljoen mensen met hiv/aids. De ziekte eist dit jaar drie miljoen doden, 200.000 meer dan vorig jaar. Het hoogtepunt van de epidemie is nog lang niet in zicht. Volgens WHO en Unaids heeft de ziekte een verwoestend effect op veel arme landen waar massale sterfte van aids-patiënten tot het verval leidt van onderwijs, gezondheidszorg, staatsapparaat en economie. De organisaties menen dat die neergang door grootscheepse behandeling kan worden gekeerd.

STRIJD AIDS: pagina 4

EU MOET AIDSRAMP VOORKOMEN: pagina 7