Reizend wethouder

Kun je wethouder zijn in een stad waar je niet meer wilt wonen? Onlangs werd bekend dat wethouder Jan Lankreijer uit Almere gaat verhuizen van een appartement aan het kalme Weerwater in Almere naar een woning in het drukke Amsterdam. Half Almere is over hem heen gevallen. Raadsleden hebben hem tot de orde geroepen en op internet is hij veelvuldig fel aangevallen.

Buurtbewoners verklaren dat de reden voor de verhuizing van de wethouder van Leefbaar Almere nooit de omgeving kan zijn, want ze wonen in een rustige, veilige, misschien wat saaie wijk op loopafstand van het centrum en het stadhuis. De wethouder financiën zelf vertelt dat hij een grote betrokkenheid voelt bij de stad maar dat zijn hart nu eenmaal uitgaat naar het centrum van Amsterdam, dat met niets ter wereld vergeleken kan worden. Over enkele maanden verhuist hij, samen met zijn vrouw, naar de Spuistraat.

De Gemeentewet bepaalt dat wethouders moeten zijn ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministatie als inwoner van de stad die zij besturen, en de meeste tijd in de gemeente dienen te verblijven. De gemeenteraad kan voor deze bepaling een ontheffing verlenen voor een jaar, bijvoorbeeld om iemand de kans te geven een huis te zoeken, en ook kan de raad een aparte gedragscode opstellen. De wethouder besloot na lezing van de wet dat hij formeel inwoner van Almere zou blijven en daartoe een huis of kamer zou huren, bijvoorbeeld bij een collega-wethouder. Controles op zijn aanwezigheid verwachtte hij niet. Hij vroeg geen toestemming voor zijn verhuizing aan het college en de raad, omdat hij wel wist dat ze toch nee zouden zeggen. Liever wachtte hij af wat er zou gebeuren.

Jan Lankreijer begrijpt alle opwinding niet goed. Hij woont al ruim twintig jaar in Almere, hij is geworteld in het maatschappelijke leven en voelt een betrokkenheid die niet verdwijnt door een verhuizing naar een zusterstad twintig kilometer verderop. Bovendien zijn wethouders als gevolg van het dualisme in de gemeentepolitiek veel minder volksvertegenwoordiger geworden. En als bestuurders afkomstig van buiten de gemeenteraad hoeven ze echt niet in de stad te wonen om toch goed te kunnen werken, meent hij.

Interim-manager Lankreijer werd anderhalf jaar geleden wethouder voor Leefbaar Almere. De functie is hem niet meegevallen. Geheel los van de discussie over zijn verhuizing staat zijn gevoel dat hij niet gelukkig is in zijn beroep, vooral omdat hij als manager steeds rekening moet houden met politieke verwikkelingen. Om die reden heeft hij nu aangekondigd op te stappen. Liever had Lankreijer dat later willen vertellen, maar hij voelde zich daartoe moreel verplicht toen mensen die hem lief zijn het verhuisplan begonnen te verdedigen. De wethouder is in de race voor het directeurschap van FNV Bondgenoten. Het college in Almere betreurt zijn vertrek. Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft gezegd dat hij een goede wethouder is geweest.

    • Arjen Schreuder