Psycholoog berispt

Klinisch psycholoog prof.dr. W. Wolters heeft van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg een waarschuwing gekregen omdat hij tekort is geschoten in zijn onderzoek naar Rochelle Rikkers, het zusje van het `meisje van Nulde`. Vorig jaar kreeg Wolters al een waarschuwing van het college van toezicht van de beroepsvereniging van psychologen.

Het tuchtcollege vindt dat het rapport van Wolters niet aan de eisen van vakkundigheid voldoet. Wolters onderzocht de toen vierjarige Rochelle nadat haar zusje met geweld om het leven was gebracht. Wolters baseerde een deel van zijn bevindingen op hetgeen de tijdelijke pleegmoeder van Rochelle, een zus van haar vader, hem vertelde. Via haar hoorde Wolters gruwelijke details die Rochelle vertelde over de moord. Hij nam die over in zijn rapport zonder dat duidelijk was of het om feiten of fictie ging.

Volgens het regionaal tuchtcollege had hij dat niet zo moeten doen. Wolters had ,,mede gelet op de sensatiezucht die er om de zaak hing' terughoudend moet zijn in de weergave van de verklaringen van de pleegmoeder. Bovendien was al uit medisch onderzoek gebleken dat het was meisje mishandeld. Op basis van het rapport van Wolters werd Rochelle opgenomen in een psychiatrisch kinderziekenhuis. Zij woont sinds de herfstvakantie bij haar vader en diens nieuwe vriendin.

Gerectificeerd

Psycholoog

De kop Psycholoog van Rochelle berispt (1 december, pagina 1 en 3) is onjuist. De psycholoog is door het Regionaal Tuchtcollege gewaarschuwd. Dat is de lichtste maatregel die in het tuchtrecht voor de gezondheidszorg kan worden opgelegd.