Nicolaï: Nederlandse doelen binnen bereik

De Nederlandse staatssecretaris van Europese Zaken, Atzo Nicolaï, is tevreden over het verloop van het overleg over een Europese grondwet. Belangrijke Nederlandse doelstellingen zijn ,,binnen handbereik'' gekomen, aldus Nicolaï zaterdag na afloop van tweedaags overleg van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Napels.

Nicolaï had aangekondigd geen ,,business as usual'' te willen, omdat de Europese Unie onder druk van Duitsland en Frankrijk de begrotingsafspraken van het Stabiliteitspact heeft geschonden. Maar hij zei uiteindelijk toch zaken te hebben gedaan. Nicolaï rekent erop dat volgens Nederlandse wens het vetorecht bij de langetermijnbegroting van de EU blijft bestaan, anders dan de Europese Conventie heeft voorgesteld.

Ook verwacht hij dat de uitbreiding van de zeggenschap van het Europees Parlement bij de jaarlijkse begroting, zoals de Conventie wilde, wordt teruggedraaid. De garantie dat alle EU-landen gelijke kans hebben om personen te leveren voor hoge EU-posten (voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, de Europese minister van Buitenlandse Zaken en de voorzitter van de Europese Commissie) komt volgens hem ook in het nieuwe verdrag.

Nicolaï was tevreden dat de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Franco Frattini, als voorzitter niet was geweken voor pogingen om het vetorecht te handhaven bij het buitenlands beleid van de EU. Italië heeft voorgesteld om met een gekwalificeerde meerderheid te besluiten wanneer de toekomstige Europese minister van Buitenlandse Zaken een voorstel heeft gedaan.

Van de discussie over het Stabiliteitspact, zoals Nicolaï wilde, is in Napels weinig terechtgekomen. Vrijdagnacht heeft Nicolaï de Nederlandse ergernis over vermeende schending van de Europese begrotingsregels nog eens herhaald. Het resultaat was een geïrriteerde reactie van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, die ontkende dat het pact was geschonden, en de toezegging van Frattini dat hij zou kijken naar de Nederlandse suggesties om de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie meer macht te geven.