Maasstad weert armen

Wie in Rotterdam wil wonen moet minimaal 120 procent van het minimumloon verdienen. Daarvoor moet de Huisvestingswet worden aangepast. Asielzoekers met een verblijfsvergunning mogen pas in de stad komen wonen ,,na een afgeronde inburgering''. De komende vier jaar wil Rotterdam vrijstelling van het huisvesten van zulke asielzoekers.

Dat staat in het programma Rotterdam zet door. Op weg naar een stad in balans dat VVD-burgemeester Opstelten, CDA-wethouder Van der Tak (Integratie) en Leefbaar Rotterdam-wethouder Pastors (Fysieke Infrastructuuur) vanmorgen presenteerden.

Het programma bevat 48 `acties', waaronder bijvoorbeeld het verbeurd verklaren van woningen waarvan ,,bij herhaling blijkt dat ze worden geëxploiteerd voor de huisvesting van illegalen''. Jonge, alleenstaande nieuwkomers uit de Nederlandse Antillen moeten worden opgevangen ,,in vrijgekomen asielzoekerscentra''.

Rotterdam zet door. Op weg naar een stad in balans is het antwoord van het Rotterdamse college (Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD) op een debat over een andere spreiding van kansarme, allochtone nieuwkomers dat enkele maanden geleden ontstond. Volgens het college kampt Rotterdam met `buitenmaatse' problemen. De komst van ,,te veel kansarmen in een te hoog tempo in een aantal wijken in de stad'' legt ,,niet alleen een zware druk op onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en sociale voorzieningen, maar zorgt ook voor een concentratie van armoede, werkloosheid, overlast, illegaliteit en verloedering''.

Om die reden heeft Rotterdam een `agenda voor de rijksoverheid' opgesteld. De stad vraagt het rijk een aantal regels en wetten aan te scherpen, om zo de komst van kansarmen naar de stad te stoppen. Het college wil dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld, dat wie een buitenlandse partner huwt ,,over adequate huisvesting beschikt'' en dat vroegtijdige schoolverlaters komen te vallen onder ,,een leer/werkplicht tot 23 jaar''. Zelf wil de stad woningzoekenden met een wat hoger inkomen bij de toewijzing van goedkope woningen in probleemwijken voorrang geven.

Burgemeester Opstelten zei vanmorgen bij de presentatie van het plan: ,,Wij vinden: Den Haag moet dit plan steunen.'' Volgens Opstelten is er ,,geen ruimte voor onderhandeling, het is niet van: dit kan wel even van dat pakket af.''

Burgemeester Opstelten betwistte bij de presentatie van Rotterdam zet door. Op weg naar een stad in balans dat het imago van de stad de afgelopen maanden te lijden heeft gehad onder de introductie van begrippen als `allochtonenstop', `asielzoekersstop' en `minarettenstop'. Opstelten: ,,Wij benoemen in deze stad de problemen en voorzien ze van maatregelen. Dat is heel Rotterdams.'' [Vervolg: ROTTERDAM: pagina 3]

ROTTERDAM

Kamer reageert positief

[Vervolg van pagina 1] Het college overlegt al enige tijd met verantwoordelijke ministers over de voorgestelde maatregelen. Dit gebeurt deels tijdens werkbezoeken. Vanmiddag zou bijvoorbeeld VVD-minister Remkes (Binnenlandse Zaken) Rotterdam bezoeken. Woensdagmiddag komt VVD-minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken) naar probleemwijken in Rotterdam-Noord.

Ook overleggen leden van het college regelmatig met Tweede-Kamerleden. Dit overleg heeft erin geresulteerd dat coalitiepartijen VVD, CDA en D66 én de LPF positief staan tegenover de plannen. ,,Onorthodoxe maatregelen'', aldus het VVD-Kamerlid Balemans, ,,die als voorbeeld voor de andere grote steden kunnen dienen''. CDA-fractieleider Verhagen: ,,De landelijke politiek moet Rotterdam snel de ruimte geven deze plannen uit te kunnen voeren.'' D66-fractieleider Dittrich juicht met name het idee toe om in achterstandwijken voorrang te geven aan mensen met een inkomen uit arbeid. ,,Door huizen juist aan deze mensen toe te wijzen, wordt het economische draagvlak in deze wijken groter.''

Bij de PvdA overheerst kritiek op de Rotterdamse aanpak. ,,Ik ben blij'', aldus Kamerlid Dijsselbloem, ,,dat van een allochtonenstop geen sprake meer is''. ,,Maar Rotterdam moet eerst de illegale verhuur in achterstandswijken fors aanpakken, anders blijven de mensen die de stad nu legaal wil weren, illegaal de stad weer binnenkomen.''

GroenLinks is fel tegen ,,een checkpoint rond de stad'', aldus een woordvoerder ,,Ook de sociaal-zwakkeren moeten zich in de stad kunnen vestigen, in plaats van hen het platteland op te jagen, zoals Rotterdam nu wil. ''

Leefbaar Rotterdam (LR), de grootste fractie in de Rotterdamse raad, is tevreden met het gepresenteerde actieprogramma. ,,Dit is een compromis, maar we doen het ervoor'', aldus fractievoorzitter Sørensen.