Indonesische order bij werf

De Indonesische marine bestelt bij de Nederlandse scheepswerf De Schelde vier korvetten (lichte oorlogsschepen) ter waarde van ongeveer een miljard euro. Dat heeft het ministerie van Defensie in Den Haag vandaag bevestigd.

De order is nog afhankelijk van een wapenexportvergunning voor de werf. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal in dit verband worden bekeken of de korvetten mogelijkerwijze tegen burgerbevolking kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld in het Atjeh-conflict. In dat geval kan van een wapenexportvergunning geen sprake zijn, aldus een woordvoerder.

Er bestaan echter geen bezwaren wanneer de korvetten voor maritieme taken, zoals kustbewaking, worden gebruikt. Tegenover Indonesië zijn thans geen wapenembargo's van kracht, noch van de Verenigde Naties, noch van Europese zijde. Van de zijde van Nederland en andere westerse landen is in het verleden sterk aangedrongen op versterking van de Indonesische kustwacht, in verband met activiteiten van het internationale terrorisme.

De Indonesische order werd dit weekeinde onthuld door het tv-programma Nova, door middel van een brief waarin de Nederlandse vice-admiraal Klaver de korvetten (een soort kleine fregatten) bij een Indonesische collega aanbeval. Van de vier schepen zouden er twee bij De Schelde in Vlissingen worden gebouwd, de andere twee op een werf in Surabaya. In het kader van een overeenkomst zou in Nederland Indonesisch marinepersoneel worden opgeleid.

SP-Kamerlid Van Velzen heeft laten weten tegen de levering van de korvetten te zijn, omdat het gevaar dat deze tegen burgerbevolking worden ingezet, te groot is. VVD'er Van Baalen ziet geen belemmeringen. PvdA'er Blom wil eerst op het onderzoek van Buitenlandse Zaken wachten. Hij vindt ook dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking zich over de order zou moeten uitlaten, aangezien Nederland aan Indonesië ontwikkelingshulp geeft. Van Velzen maakt ook bezwaar tegen de activiteiten van een Nederlandse militair in verband met de order. Volgens Defensie zijn brieven als door vice-admiraal Klaver geschreven echter niet ongebruikelijk.