De Geus: maak arbeidstijdenwet minder rigide

Minister De Geus (Sociale Zaken) wil de Arbeidstijdenwet versoepelen door werkgevers en werknemers meer vrijheid te geven de werk- en rusttijden zelf af te spreken. De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 steunen het idee van De Geus. Vakcentrales FNV en CNV, gesteund door de PvdA, zijn tegen de versoepeling.

De Geus noemde de huidige wet in het Algemeen Dagblad van zaterdag ,,betuttelend''. Volgens hem moet de overheid zich niet bezighouden met ,,allerlei regeltjes voor werktijden en pauzes''. De Geus: ,,Het is toch genoeg vast te leggen dat er een wekelijkse rustdag is, in principe op zondag, en een bepaalde rusttijd per etmaal. Verder kan het op de werkvloer worden geregeld.''

Volgens de huidige Arbeidstijdenwet duurt een werkdag maximaal negen uur, met in totaal 45 minuten pauze. Overwerk mag incidenteel. In overleg kunnen werkgevers en werknemers een tienurige werkdag afspreken en pauzes beperken tot tweemaal een kwartier.

Een woordvoerder van de minister zegt dat De Geus nog geen concrete voorstellen heeft de Arbeidstijdenwet aan te passen. Deze week spreekt De Geus met de Tweede Kamer over zijn begroting voor volgend jaar. Coalitiepartners CDA, VVD en D66 zullen daarin voorstellen de Arbeidstijdenwet te wijzigen, zo zei D66-woordvoerder Bakker zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

CNV-voorzitter Terpstra erkent dat de wet betuttelende elementen heeft, ,,maar dat is geen reden een loopje te nemen met de onderdelen ervan die de werknemer rechtsbescherming geven. Die mogen niet op de helling'', aldus Terpstra.

Hij is het dan ook ,,meer dan zat'' dat De Geus en anderen voortdurend de pijlen richten op de werknemers. ,,Er is meer liberalisering, ze moeten flexibeler zijn, de productiviteit moet hoger, de lonen lager. Alles moet van de werknemers komen'', zeg Terpstra. Hij is bang dat alle maatregelen ten koste gaan van de veiligheid op de werkvloer en de bescherming van werknemers tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.

De FNV vreest dat De Geus de Nederlandse regels terug wil brengen naar het niveau van de Europese normen voor arbeid. Die zijn volgens de FNV minimaal. Ook de FNV vreest dat zonder goede wetgeving de veiligheid in het gedrang zou kunnen komen, bijvoorbeeld door oververmoeide werknemers.