`Burgemeester verantwoordelijk voor LPG-rampen'

Burgemeesters kunnen worden vervolgd voor doodslag als zich in hun gemeenten een ramp voordoet met een LPG-tankstation dat te dicht bij woonhuizen staat. Dit schrijft Tweede-Kamerlid Wolfsen (PvdA) in het deze week verschenen tijdschrift P+.

Het gaat om de ruim tweehonderd LPG-stations die niet meer aan de nieuwe veiligheidsnormen van de overheid voldoen omdat ze binnen een straal van 25 meter van woonhuizen staan. De overheid heeft in verband met de scherpere veiligheidseisen een grote saneringsoperatie in gang gezet die er voor moet zorgen dat de stations de komende drie jaar verdwijnen. Mocht zich in de tussenliggende periode een ramp met een van deze pompen voordoen, dan kunnen de inmiddels voor het risico gewaarschuwde burgemeesters hiervoor volgens Wolfsen worden vervolgd. ,,Dat is de consequentie van een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens'', aldus het Kamerlid. Die uitspraak vloeide voort uit een ramp in Turkije waarbij twee burgemeesters, ondanks waarschuwingen voor ontploffingen van afvalgassen, toch een krottenwijk gedoogden naast een vuilnisbelt in de omgeving van Istanbul. In 1993 veroorzaakte explosie een aardverschuiving van de afvalberg die 39 mensen het leven kostten. Het Hof stelde dat de burgemeesters hadden moeten worden vervolgd.