Behoud regeling ecotax sportclubs

De compensatieregeling milieubelasting (ecotax) voor sportverenigingen met een eigen clubhuis blijft voor 2004 bestaan. Het Tweede-Kamerlid Jan Rijpstra (VVD) is teruggekomen van zijn voornemen de bezuinigingen op de sportbegroting met de 5,6 miljoen euro van die post te compenseren.

Rijpstra heeft besloten de motie in te trekken die hij een week geleden indiende bij het notaoverleg met staatssecretaris van Sport, Ross-Van Dorp. In plaats daarvan heeft hij, met steun van CDA, D66, PvdA en LPF, een amendement ingediend om van `Volksgezondheid' 2,6 miljoen euro over te hevelen naar de begroting Sport.

De motie Rijpstra leidde tot verontwaardiging bij de sportbonden en sportkoepel NOC*NSF, omdat verenigingsgeld gebruikt zou worden om de nood te lenigen van sportbonden, die door bezuinigingen worden getroffen. Het voorstel werd gezien als een sigaar uit eigen doos.

Het `nieuwe' bedrag van 2,6 miljoen euro komt uit het potje 'preventie en onderzoek' van Volksgezondheid. Daarvan is 1,7 miljoen euro bestemd als genoegdoening voor de twaalf bonden die volgend jaar al voor honderd procent worden gekort. De resterende 900.000 euro gaat naar het Fonds voor de Topsporter om uitbetalingen in het kader van de stipendiumregeling voor A-sporters te garanderen.

De drie miljoen euro die volgens de oorspronkelijke motie van Rijpstra onder andere aan bewegingsbevordering, gehandicaptensport, ondersteuning van vrijwilligers en professionalisering van sportverenigingen zou worden besteed, komt te vervallen. Daarvoor heeft hij geen dekking kunnen vinden.

Rijpstra zegt dat hij heeft besloten de motie in te trekken na kritiek van met name de voetbal- en de hockeybond, waarvan verenigingen het zwaarst zouden worden getroffen.

Het Kamerlid schrijft de oorzaak van de consternatie over zijn motie voor een deel toe aan het ministerie van VWS en de sportkoepel NOC*NSF. Die hadden vooroverleg met elkaar gevoerd, maar zouden hem daarover onvolledige informatie hebben verstrekt. Rijpstra wist niet beter of de ecotax-vergoeding zou probleemloos voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. De felle reacties uit de sportwereld brachten hem vervolgens op andere gedachten.

    • Henk Stouwdam