Ambtenaren worden tevredener

Alle reorganisaties en bezuinigingen ten spijt is de Nederlandse Amstenaar door de bank genomen een tevreden werknemer. Die tevredenheid over het werk is de afgelopen twee jaar zelfs gegroeid. In 2000 zei 65 procent van het overheidspersoneel tevreden te zijn, vorig jaar was dat percentage gegroeid naar 73.

Dat blijkt uit onderzoek van minister Remkes (Binnenlandse Zaken) waaraan bijna 30.000 ambtenaren hebben meegewerkt. De tevredenheid geldt voor de belangrijkste aspecten van het werk: beloning, inhoud, zelfstandigheid, baanzekerheid en wijze van leiding geven.

De tevredenheid van werknemers in het bedrijfsleven scoort overigens hoger. In een onderzoek, in 2002, door de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek gaf 91,5 procent van de ondervraagde werknemers aan tevreden te zijn.

Ambtenaren bij de rechterlijke macht toonden zich met een score van 90 procent het meest tevreden over hun werk. Bij de rijksoverheid was de groei van tevredenheid sinds eerder onderzoek in 2000 het grootst: van 63 naar 75 procent. De stijging was het kleinst bij de politie. Daar steeg de curve sinds 2000 van 68 naar 70 procent. Behalve bij de politie scoren ook ambtenaren die werkzaam zijn bij gemeenten en defensie lager dan gemiddeld met respectievelijk 72 en 69 procent.

Voor het vergelijkend onderzoek werden voorjaar 2001 14.000 ambtenaren ondervraagd, in 2003 nog eens 30.000 ambtenaren in alle 16 overheidssectoren. Volgens een woordvoerder van het ministerie gaat het om een wetenschappelijk onderbouwd, representatief onderzoek. De respons op de vragenlijsten was volgens hem met 36 procent hoog. Als het gaat om de inrichting van de werkplek en de fysieke arbeidsonstandigheden, zijn de ondervraagde ambtenaren minder tevreden dan twee jaar geleden.