210 miljoen extra voor aanleg van A4

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) stelt nog eens 210 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van het laatste gedeelte van de A4 door Midden-Delfland. Dat heeft ze de Tweede Kamer vandaag meegedeeld.

Voor dit meest omstreden deel van de autoweg is nu in totaal 475 miljoen beschikbaar, maar dit is nog niet genoeg. Peijs had er op haar begroting al 265 miljoen voor gereserveerd. De minister ziet bij de aanleg af van allerlei dure maatregelen, zoals een tunnelbak, vooral bedoeld om het milieu en de omwonenden te ontlasten. Ze wil nu een eind maken aan de slepende discussie. De werkzaamheden zouden in 2006 of het jaar daarop kunnen beginnen en vier jaar later kan het verkeer dan gebruik maken van deze aansluiting op de A20 bij Schiedam.

Het extra bedrag van 210 miljoen komt uit de verdeling van de opbrengst van ,,het kwartje van Kok'', de verhoging van de accijns op benzine. In die pot zit jaarlijks 530 miljoen en het kabinet heeft al eerder besloten om het grootste deel daarvan te besteden aan onderhoud en aanleg van wegen.

Gedeputeerde Norder van de provincie Zuid-Holland noemt het besluit ,,een belangrijke en goede stap''. Volgens hem is er nu ,,voldoende geld voor een goed ingepaste weg''. Maar een impuls voor natuur en recreatie, zoals eerder met alle betrokken partijen is afgesproken, vereist volgens Norder nog eens 250 miljoen euro. De huidige plannen voorzien in een ondertunneling van het riviertje de Zweth en inpassing in de dijk tussen Vlaardingen en Schiedam. Een nieuwe milieu effectrapportage (MER) moet duidelijkheid geven of dit voldoende is. ,,We willen geen tweede Overschie'', aldus Norder, doelend op het gedeelte in de A13 waar het verkeer maximaal 80 kilometer mag rijden om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Het milieurapport zal de schadelijkheid van het stukje A4 voor het milieu behandelen. Hierin wordt ook bekeken wat het effect zal zijn wanneer er tol wordt geheven op dit gedeelte. Intussen tracht de provincie een bijdrage los te krijgen van de ministeries van VROM en Landbouw.

De plannen voor de verlenging van de A4 dateren reeds van de jaren zeventig. De milieubeweging heeft zich steeds verzet tegen de aanleg. Om die reden bevatten eerdere plannen ecoducten en zou het zeven kilometer lange weggedeelte verdiept worden aangelegd. Dat zou 150 miljoen extra kosten.