Veel verzet tegen hogere studielening

Een Kamermeerderheid is tegen de plannen van staatssecretaris Nijs (Onderwijs, VVD) met de studiefinanciering. Alleen haar eigen partij steunt het voornemen om studenten meer te laten lenen.

Regeringspartijen CDA en D66 willen niet dat studenten zich meer in de schulden moeten steken. Van het CDA mag de basisbeurs niet omlaag. PvdA en SP vinden dat de beurs omhoog moet.

In een reactie op het rapport van de Commissie Vermeend, dat gisteren werd gepresenteerd, zei Nijs dat ze naar een stelsel wil waarbij studenten een hoger bedrag dan nu moeten gaan lenen. Net als in het huidige stelsel zal de financiering bestaan uit een gift en een lening, maar het te lenen bedrag zal groter worden. Nijs ontkent dat een hogere lening automatisch leidt tot een lagere basisbeurs, maar wil evenmin garanderen dat het huidige bedrag van de basisbeurs (220 euro voor uitwonende studenten) gelijk blijft. Nijs wil de komende tijd overleggen met studenten over een nieuwe studiefinanciering en komt volgend jaar met een voorstel.

Studentenvakbond LSVb, aanvankelijk ,,redelijk tevreden'' over het rapport van de Commissie Vermeend, vindt dat Nijs de resultaten van de commissie ,,aan haar laars lapt''. Voorzitter Merijn de Jong: ,,Ze trekt conclusies buiten het rapport om, je kunt je afvragen of ze het wel gelezen heeft.'' De LSVb vindt het invoeren van een leenstelsel onacceptabel omdat het ten koste gaat van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Met name bij allochtonen en minima is de leenangst groot, volgens de LSVb. Uit onderzoek blijkt dat 29 procent van de studenten niet was gaan studeren als ze alles zouden moeten lenen. De vakbond vreest ook dat studenten nog meer bijbaantjes zullen nemen om lenen te voorkomen. De gemiddelde student werkt op dit moment zestien uur per week.

De Commissie Vermeend doet twee suggesties voor een nieuwe studiefinanciering: een gecombineerd stelsel van gift en lening, en een sociaal leenstelsel met dekking door de overheid van studenten die moeite hebben hun schuld af te lossen. In het sociaal leenstelsel wordt de gift geschrapt. Vermeend: ,,Tussen de regels door mag u een voorkeur van de commissie lezen voor een gecombineerd stelsel, maar formeel spreken wij geen voorkeur uit. Dat is niet onze taak, de keuze is aan de politiek. Ik vind niet dat Nijs ons rapport negeert, we worden serieus genomen.''