Herfinanciering schuld Vendex

Detailhandelsbedrijf Vendex KBB (Hema, V&D, de Bijenkorf) heeft zijn schuld opnieuw gefinancierd. Het concern sloot een banklening van 550 miljoen euro, een achtergestelde lening van 200 miljoen euro (rente 8,5 procent) en een hypotheek op de helft van panden die het in eigendom heeft. Deze hypothecaire lening heeft een waarde van 250 miljoen euro. De looptijd van de leningen is zeven jaar en de financieringslasten nemen hierdoor toe van 5 tot 6,3 procent van de schuld.